Jak używać mapy?

Artykuł prezentuje przykładowe użycie aplikacji transakcyjne.pl. Zachęcamy również do zapoznania się z wprowadzeniem do aplikacji: https://transakcyjne.pl/wiecej-niz-mapa/

Podstawowym celem mapy jest umożliwienie każdemu poznania takiego wycinku rynku mieszkaniowego, który go interesuje. I to poznania w sposób możliwie dogłębny, a zarazem bardzo mało skomplikowany. Aplikacja bazuje na praktycznie wszystkich transakcjach z ostatnich 2 lat (na razie w Warszawie), dlatego można na niej znaleźć (prawie) wszystkie transakcje, które zostały w tym czasie przeprowadzone.

W tym artykule przedstawiono główne elementy aplikacji oraz dwie metody wyszukiwania informacji: zaawansowaną (patrz pkt 2) i szybką (patrz pkt. 5). Metoda zaawansowana przeprowadza użytkownika przez nawigację mapą, rysowanie obszaru, wyszukiwanie określonego typu budynku. Metoda szybka opiera się na nawigacji mapą, i wskazaniu kryteriów filtrowania transakcji w panelu bocznym (patrz pkt. 5). Obie metody prowadzą do prezentacji kompleksowych danych na temat cen nieruchomości. Prezentowane dane to zarówno szczegóły pojedynczych transakcji (patrz pkt. 3), jak również, bogate w wiedzę, podsumowania (patrz pkt. 4) wszystkich transakcji w obszarze wskazanym na mapie.
Na koniec zaprezentowano możliwość zapisu wybranych transakcji w formie dokumentu PDF (patrz pkt. 6).

Przyjrzyjmy się pięciu głównym modułom widoku aplikacji:

1. Menu

Menu umożliwia nawigację pomiędzy głównymi elementami aplikacji, do których należą:

 • mapa  – udostępnia szereg narzędzi pozwalających na zlokalizowanie interesującego obszaru oraz prezentuje informację o poszczególnych transakcjach zakupu mieszkań
 • wycena mieszkania – wyznacza wartość mieszkania w  konkretnej lokalizacji. Opis wyceny został przedstawiony w oddzielnym artykule: https://transakcyjne.pl/jak-wycenic/
 • moje konto – umożliwia zarządzanie kontem,  zamówieniami, przeglądanie sporządzonych wycen mieszkań, oraz raportów zapisanych transakcji
 • koszyk – zawiera wybrane transakcje do kupienia. Więcej na ten temat w artykule: https://transakcyjne.pl/jak-kupic/
 • kontakt – umożliwia wysłanie wiadomości email

2. Mapa

Na mapie przedstawione jest 100 pierwszych transakcji w danym obszarze (tylko 100, aby zapewnić czytelność mapy). Powiększając, pomniejszając lub przesuwając mapę, użytkownik powoduje, że lista widocznych transakcji zostaje uaktualniona.

 • Transakcje

Transakcje dzielimy na dwie grupy: te z niewidocznymi cenami i te z widocznymi. Zanim użytkownik dokona pierwszego zakupu, transakcje z widocznymi cenami to transakcje demonstracyjne, czyli nieprawdziwe, które służą jedynie do prezentacji działania systemu. Transakcje z niewidocznymi cenami, to te, które można kupić.

Aby zakupić transakcje korzystamy z przycisku  w dolnym prawym rogu mapy. Szczegółowy opis zakupu transakcji został przedstawiony w oddzielnym artykule: https://transakcyjne.pl/jak-kupic/

Po kliknięciu w dowolną zakupioną lub demonstracyjną transakcję na mapie pojawiają się jej szczegóły: adres, powierzchnia mieszkania, liczba pokoi, cena za metr kwadratowy, cena całkowita, rok transakcji. Jeśli jest dostępny, to również prezentowany jest rok budowy budynku.

Aby ułatwić użytkownikowi wyszukiwanie interesujących transakcji, widok mapy udostępnia funkcje wyszukiwania adresu, zmiany skali mapy, rysowania dowolnego obszaru oraz zaawansowanego wyszukiwania transakcji.

 • Wyszukiwanie adresu
  Mapa umożliwia wyszukiwanie dowolnego adresu. Wprowadźmy nazwę przykładowej ulicy: Żelazna, Warszawa.

Po wpisaniu nazwy ulicy, mapa dostosowuje widoczny obszar tak, aby najlepiej zaprezentować wybraną lokalizację. Teraz sprawdźmy jak kształtują się ceny mieszkań dla otoczenia wybranej ulicy. W tym celu dla pełniejszego zaprezentowania możliwości mapy, skorzystamy z funkcji rysowania obszaru.  Najpierw jednak dostosujmy skalę mapy.

 • Zmiana skali mapy
  Powiększeniem mapy sterujemy za pomocą przycisków . Powiększanie i zmniejszanie mapy możliwe jest również za pomocą kółka na myszce. Na tablecie, czy telefonie powiększanie mapy możliwe jest za pomocą gestów odsuwania i przybliżania dwóch palców na ekranie. Gdy skala mapy jest już właściwa,  zaznaczmy interesujący nas obszar, klikając w kolejne punkty.
 • Rysowanie obszaru
  Funkcjonalność rysowania obszaru przedstawiona została na poniższym obrazku. Od lewej znajdują się kolejne przyciski: rysowanie obszaru, edycja narysowanego obszaru, usuwanie obszaru, zmiana koloru linii obszaru, zmiana koloru wypełnienia obszaru. Aby rozpocząć rysowanie klikamy w pierwszą ikonkę od lewej strony, tak jak na obrazku:

Klikamy kolejne punkty wielokąta. W naszym przykładzie zaznaczyliśmy obszar między następującymi skrzyżowaniami: Towarowa – al. Sloidarności, al. Solidarności – al. Jana Pawła II, al. Jana Pawła II – Prosta, Prosta – Towarowa.

Po narysowaniu obszaru klikamy przycisk “Zakończyłem rysowanie”, wówczas pojawia się dodatkowe okienko, które umożliwia usunięcie naniesionego obszaru, edycję lub jego zapisanie. Jak widać, niektóre transakcje wystają poza narysowany obszar, to oczywiście wynika z rozkładania po okręgu lub kwadracie transakcji w tym samym budynku – żeby dało się klikać poszczególne transakcje.

Gdy zakończyliśmy rysowanie obszaru, użyjmy jeszcze funkcji zaawansowanego wyszukiwania, aby ograniczyć widoczne transakcje do tylko tych, z typem budynku: “Kamienica”.

 • Wyszukiwanie zaawansowane

Wyszukiwanie zaawansowane umożliwia szukanie transakcji po wielu kryteriach: cenie za całość mieszkania lub w przeliczeniu na metr kwadratowy powierzchni, liczbie pokoi, całkowitej powierzchni mieszkania, typie budynku,  rodzaju rynku (pierwotny, wtórny), oraz roku transakcji. Okno filtrowania umożliwia również odtworzenie zapisanych wcześniej kryteriów wyszukiwania. Z oczywistych względów wyszukiwanie po cenie nie działa na danych, których użytkownik jeszcze nie kupił.

Aby  skorzystać z funkcji zaawansowanego wyszukiwania korzystamy z ikonki . Tak jak wspomniano wyżej, w naszym przykładzie ograniczymy widoczne budynki tylko do tych z typem “Kamienica”. W oknie z opcjami wyszukiwania zaznaczmy zatem typ budynku “Kamienica”.

Po wciśnięciu przycisku “Wyszukaj” aktualny widok mapy zmienił się, w zaznaczonym obszarze widzimy tylko transakcje z typem budynku “Kamienica”.

Gdy wybraliśmy interesujące nas transakcje przejdźmy do listy transakcji i ich szczegółów.

3. Szczegóły / Lista transakcji

 • Szczegóły transakcji

Szczegóły transakcji zaznaczonej na mapie widoczne są zarówno na samej mapie, jak również w panelu bocznym. W szczegółach zawarte są następujące informacje: rodzaj rynku (pierwotny – zielona ikonka/wtórny – szara ikonka), adres, dzielnica, cena w przeliczeniu na jeden metr kwadratowy powierzchni, cena za całość. W panelu bocznym poniżej podstawowych informacji przedstawione są kolejne dane: powierzchnia mieszkania, liczba pokoi, data transakcji, typ budynku, piętro*, liczba wszystkich pięter w budynku*, rok budowy*, standard mieszkania*, rynek. (szczegóły oznaczone * – nie występują we wszystkich transakcjach)

Dodatkowo zaprezentowano odległość i czas dojazdu w różnych porach dnia z wybranego mieszkania do centrum oraz do Służewca biurowego zwanego potocznie “mordorem”.  Aby zobaczyć okolicę danego mieszkania wystarczy kliknąć na link “zobacz okolicę”.

 • Lista transakcji i jej sortowanie

Transakcje przedstawione na mapie widoczne są również na liście w panelu bocznym. Podobnie jak na mapie jest ich maksymalnie 100 w celu zapewnienia czytelności. W naszym przykładzie są to transakcje dotyczące typu budynku “Kamienica” w ramach narysowanego obszaru.

Lista transakcji może być sortowana według wybranego kryterium: ceny, powierzchni całkowitej mieszkania, dacie transakcji. Transakcje jeszcze niekupione przez użytkownika nie podlegają sortowaniu po cenie. Sortowanie wpływa również na transakcje prezentowane na mapie.

Posortujmy transakcje od najdroższych za metr kwadratowy mieszkania. Teraz nasza lista wygląda następująco:

Po zapoznaniu się z poszczególnymi transakcjami, przejdźmy do podsumowania.

4. Moduł analityczny

Podsumowanie dostarcza kluczowych informacji na temat cen mieszkań w widocznym obszarze na mapie. W naszym przykładzie widoczny obszar na mapie ograniczyliśmy narysowanym wielokątem, co również wpłynęło na zawartość podsumowania. Do podsumowania wliczone są tylko zakupione transakcje lub demonstracyjne, w przypadku, gdy użytkownik nie kupił jeszcze żadnych transakcji.

W podsumowaniu przedstawione są następujące wartości: mediana, średnia, wartość minimalna i maksymalna cen całkowitych oraz cen w przeliczeniu na jeden metr kwadratowy powierzchni mieszkania. Dodatkowo zamieszczono również wartości z dopiskiem 80%, są to wartości obliczone po odrzuceniu 10% najtańszych i 10% najdroższych transakcji. Odrzucenie takich brzegowych transakcji ma na celu przedstawienie lepszej średniej ceny, która powinna być obliczana na podstawie “normalnych” cenowo transakcji (zgodnie z rozkładem normalnym Gaussa).

Aplikacja prezentuje również podsumowania cenowe dla poszczególnych dzielnic i ulic w widocznym obszarze mapy (lub obszarze narysowanym przez użytkownika).

Z podstawowego widoku podsumowania możemy przejść do widoku “rozkład cen” oraz do widoku “zaawansowane”.

Widok rozkładu cen dostarcza bardzo cennej wiedzy na temat zróżnicowania cen w danym obszarze. Rozkład przedstawiony jest jako histogram z procentowym udziałem transakcji o danej cenie we wszystkich dostępnych transakcjach w danym obszarze.

Kolejne cenne informacje przedstawiono w widoku zaawansowanym. Przedstawiono tutaj podsumowanie cenowe dla transakcji podzielonych ze względu na następujące kryteria: rynek (pierwotny, wtórny), liczba pokoi, powierzchnia, typ budynku. W jednym miejscu użytkownik otrzymuje kompleksową wiedzę na temat cen nieruchomości w danej lokalizacji w zależności od różnych kryteriów. Bardzo duża dawka cennej wiedzy w jednym okienku.

5. Szybkie filtrowanie

Powyżej opisany przykład zapoznał użytkownika z używaniem mapy, rysowaniem dowolnego obszaru na mapie, oraz z zaawansowanym wyszukiwaniem transakcji. Szybkie filtrowanie stanowi alternatywę dla wcześniej opisanego sposobu dotarcia do interesujących cen mieszkań. Wystarczy, że wskażemy na mapie interesujący nas obszar. Użyjmy tego samego widoku mapy, co we wcześniejszym przykładzie, a w odróżnieniu, nie rysujmy dodatkowo obszaru. Mapa wówczas wygląda następująco:

W panelu bocznym możemy zaznaczyć interesujące kryteria filtrowania, jak: rynek (pierwotny , wtórny), liczbę pokoi, zakres powierzchni. Klikanie w przedstawione poniżej przełączniki powoduje, że na mapie i liście transakcji znajdą się tylko te, które spełniają wybrane kryteria.

Dodatkowo szybkie filtrowanie transakcji dostępne jest również za pomocą takich parametrów jak cena całkowita i w przeliczeniu na metr kwadratowy, typ budynku, oraz data transakcji. Oczywiście filtrowanie transakcji po cenie, dotyczy tylko demonstracyjnych i zakupionych już przez użytkownika. Podobnie jak we wcześniejszym przykładzie wybierzmy typ budynku: “Kamienica”. Wybór danego typu budynku polega tutaj na odznaczeniu pozostałych opcji.

Jak widać zaraz po wybraniu typu budynku, na mapie i liście widzimy tylko te transakcje, które spełniają kryteria filtrowania. A z podsumowania czerpiemy dogłębną wiedzę na temat cen mieszkań w wybranym typie budynku, w tym obszarze.

Korzystanie z funkcji szybkiego filtrowania pozwala na błyskawiczne dotarcie do bardzo cennej wiedzy na temat rynkowej wartości interesujących nas mieszkań. Funkcja ta stanowi alternatywę dla bardziej szczegółowego sposobu polegającego na narysowaniu na mapie interesującego obszaru i korzystania z funkcji zaawansowanego wyszukiwania. 

6. Zapisanie wybranych transakcji

Gdy już znaleźliśmy interesujące nas dane na mapie, możemy je zapisać w formie dokumentu PDF.  W tym celu naciskamy przycisk , widoczny w prawym dolnym rogu mapy.  Po jego naciśnięciu, w dolnym prawym rogu listy transakcji widoczne są dwa guziki: pierwszy   służy do odznaczania wszystkich elementów listy, drugi  do zaznaczania. Oprócz tego każdy element listy możemy zaznaczyć/odznaczyć niezależnie. Gdy już wybierzemy interesujące transakcje na liście, klikamy przycisk  , wówczas pojawia się okienko przedstawione poniżej:

W okienku widzimy ilość wybranych transakcji, pole tekstowe na wprowadzenie obowiązkowej nazwy raportu, oraz dwa parametry. Pierwszy parametr decyduje, czy cena widoczna na mapie raportu jest to cena całkowita, czy też za metr powierzchni mieszkania. Drugi parametr pozwala nam wybrać sposób sortowania transakcji w raporcie.

Jeśli chodzi o łączną ilość transakcji, jaką możemy zapisać w postaci raportu PDF, to zależy ona od kwoty jaką łącznie wydaliśmy na dostęp do danych. Za każdą wydaną złotówkę otrzymujemy możliwość zapisania 4 transakcji w formie PDF. Na przykład, ktoś kupił dostęp do wszystkich transakcji dla całego miasta na 3 dni i zapłacił za to 50 zł, to znaczy, że przez te 3 dni może zapisać 200 transakcji w formie raportów PDF.  Jeśli przez te 3 dni nie zapisze ani jednego raportu, a następnie przedłuży dostęp do danych, za kolejne 50 zł, będzie mógł zapisać razem 400 transakcji w postaci raportów PDF. Dodatkowo zapisywanie raportów działa tylko w czasie na jaki zostały wykupione dane i tylko w ramach aktualnie dostępnych danych. 

Po kliknięciu zapisz pokazuje się nam okienko, które pozwala pobrać utworzony raport.

Po zamknięciu tego okienka, raport możemy otworzyć na karcie “moje konto” w zakładce: “zapisane transakcje”.

Przykładowy raport wygląda następująco:

Na pierwszej stronie widzimy mapkę z wybranymi transakcjami oraz rozkład ich cen. Na kolejnych stronach znajdują się już poszczególne transakcje:

Na liście transakcji przestawione są takie informacje, jak: nazwa ulicy, powierzchnia mieszkania, liczba pokoi, typ budynku, dane dodatkowe (piwnica, ogródek), rok transakcji, łączna cena transakcji, i cena za metr powierzchni.

Podsumowanie

Główny widok mapy aplikacji transakcyjne.pl składa się z pięciu modułów: menu, mapy, listy i szczegółów transakcji, modułu analitycznego, oraz modułu szybkiego filtrowania. Taki zestaw narzędzi pozwala na bardzo szybkie odnalezienie cennych informacji na temat wartości mieszkań w wybranym obszarze. Podsumowania, bogate w kompleksowe dane i wykresy, dostarczają wiedzy na temat zróżnicowania cen nieruchomości w danym obszarze zarówno dla konkretnej lokalizacji, jak i dla otoczenia. Dodatkowo aplikacja pozwala zapisać listę wybranych transakcji w postaci raportu PDF.
Dla “leniwych” aplikacja posiada również funkcję automatycznej wyceny, która wyznacza wartość mieszkania w  konkretnej lokalizacji. Opis funkcji wyceny został przedstawiony w oddzielnym artykule: https://transakcyjne.pl/jak-wycenic/

2018-05-18T09:46:33+02:00